صفحه اصلی / آموزش و دانلود / برگه سبز معماری چیست؟

احتمالا شما که بعد از جستجو در رابطه با برگه سبز معماری به اینجا رسیدید ، مایل هستید که در باره آن بیشتر بدانید. شما هم جز دسته از افرادی هستید که برایتان سوال شده است که کاربرد برگ سیز معماری چیست و قرا است در فرایند اجرای ساختمان چه اثری داشته باشد.  این سوال نه تنها برای سازندگان و مجریان ساختمان ایجاد می شود بلکه برای دانشجویان و کاراموزان و همه عوامل در این صنف نیز ممکن است گنگ باشد

برگ سبز تعهد مهندسین چیست؟

هنگامی که شما قصد داشته باشید یک پروژه ساختمانی مانند آپارتمان را شروع کنید، لازم است که دستور نقشه و پروانه ساخت را ابتدا در اختیار داشته باشید.  بنابراین برای دریافت دستور نقشه و پروانه ساخت ابتدا باید به دفاتر خدمات شهری مراجعه کنید. اما قبل از آن ، حتما می دانید که یک معمار باید طراحی نقشه را انجام داده باشد. ضمیمه نقشه ها برگ سبز وجود دارد. برگ سبز چندین برگ است که یکی از برگه های سبز ، برگ سبز تعهد معماری است و برای ضمانت نقشه ها به کار برده می شود. در واقع کاربرداین برگ برای معمار این است که از طریق آن تعهد می دهد که تمامی نقشه های طراحی شده توسط وی با بامقرارت ملی ساختمان تطابق دارد.  در صورتی که اصول و قوانین مقررات ملی ساختمان در نقشه ها رعایت نشده باشد ، او مسئولیت کار را برعهده دارد. به عبارت دیگر، برگ سبز معماری، تضمینی از پیشروی اصولی و صحیح کارها نزد ارگان ناظر بر ساخت و سازهای شهری است

پس از این که این مراحل طی شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. سپس مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر اساس نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند

سپس مهندس سازه وارد کار می شود و پس از طراحی و محاسبات سازه باید برگ سبز محاسبات را امضا کند. این امضا تصمینی است بر رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان . این برگه نیز باید ضمیمه پرونده شما هنگام مراجعه به دفاتر خدمات شهرداری باشد.  در رابطه با سایر بخش های اجرای ساختمان مانند تاسیسات نیز باید همین روند طی شود

….برگ سبز تاسیسات مربوط به تاسیات الکتریکی می باشد. کارهای سیم کشی و کارهای الکتریکی و

آشنایی با برگ سبز تعهد مهندسین در ساختمان سازی

برگ سبز تعهد مهندسین چیست؟

جهت این که یک کیس معماری (مثلا ساختن یک آپارتمان) شروع شود، به دستور نقشه و پروانه ساخت نیاز است. برای گرفتن دستور نقشه و پروانه ساخت باید به دفاتر خدمات شهرداری رجوع شود، اما پیش از این کار، معمار باید طراحی نقشه های معماری را انجام دهد. ضمیمه نقشه ها برگ سبز می باشد. برگ سبز معماری که یکی از چندین برگ سبز می باشد، برای ضمانت نقشه ها کاربرد دارد. به وسیله این برگ، معمار تعهد می دهد که همه نقشه های تهیه شده توسط وی با مقررات ملی ساختمان سازگار هستند. در صورت مغایرت نقشه ها با اصول و مقررات، معماری که برگ سبز را ضمیمه نقشه های طراحی شده کرده است، باید پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، برگ سبز معماری، تضمینی از پیشروی اصولی و صحیح کارها نزد ارگان ناظر بر ساخت و سازهای شهری است

پس از این که این مراحل طی شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. سپس مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر اساس نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند

مهندس سازه، پس از این که سازه را طراحی کرد، بایستی برگ سبز محاسبات را برای تضمین تطبیق داشتن کار با مقررات ملی ساختمان در هر مرتبه ارسال به دفاتر خدمات شهرداری، ضمیمه نماید. برگ سبز محاسبات، تاییدی است بر رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان. در رابطه با تاسیسات نیز باید همین روند طی شود. برگ سبز تاسیسات برای تاسیسات الکتریکی که مربوط به سیم کشی و کارهای الکتریکی است و تاسیسات مکانیکی که داکت ها و رایزرها را در بر می گیرند، مجزا می باشد. طراح تاسیسات، هر بار که نقشه های تاسیسات تهیه شده را به دفاتر خدمات شهرداری می فرستد، باید برگ سبز تاسیسات را نیز برای صحه گذاشتن بر کار خود ضمیمه آن ها نماید. در نهایت، اگر همه موارد به صورت صحیح انجام شوند، پروانه ساخت صادر خواهد شد

در قانون جدید، شما از تاریخ صدور پروانه ساخت، یک ماه وقت دارید تا تاییدیه طراحی نما را نیز دریافت کنید. البته این قانون برای شهرهای مختلف، متفاوت است، اما در تهران، شما ملزوم به انجام آن هستید. بعد از این که تاییدیه نما نیز دریافت شد، عملیات اجرایی ساختمان شروع می گردد

با شروع شدن عملیات ساخت، یک یا چند ناظر از جانب سازمان نظام مهندسی برای پروژه شما معرفی می شوند. ناظر باید مطابق برگ سبز ، تعهد نظارت بر اجرای اصولی کار نظارت خواهد کرد. هر گونه خطایی که در عملیات اجرایی صورت بگیرد، بر عهده ناظر می باشد. صحیح پیش  رفتن کارهای اجرایی به وسیله برگ سبز تضمین می گردد

برگ سبز معماری و سایر برگ ها در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات شهرداری برای صادر شدن پروانه ساخت به عنوان یکی از مدارک لازم توسط شرکت های معماری و ساختمانی دارای صلاحیت، ارائه می شوند. همه این برگ ها باید مهر بخورند تا دارای اعتبار باشند

شرکت های معماری و ساختمانی، برای پشت سر گذاشتن مراحل صدور پروانه ساخت، خدمات زیر را ارائه می دهند

برگ سبز تعهد معماری و نقشه های معماری فاز یک و دو

برگ سبز تعهد محاسبات و نقشه های تاسیسات فاز یک و دو

برگ سبز تعهد تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی فاز یک و دو

برگ سبز تایید استحکام بنا و برگ پایان کار یا اتمام عملیات ساخت

برگ سبز مجری

مطالعات ژئوتکنیک خاک (تیپ ۲ و ۳)