صفحه اصلی / اخبار معماری / بناهای شاخص معاصر در دل بناهای باستانی ایرانی قرار میگیرند

معمولا بین اینکه آیا معماران و مهندسان باید ساختمان های قدیمی را بازسازی کرده و از چیزی که برجا مانده به عنوان یادگاری از گذشته محفظت کنند، و یا اینکه کاملا آنها را تخریب کرده و طراحی ها و شاخصه های امروزی را معرفی کنند، بحث و گفتگو وجود دارد. در ایران، باقی مانده آثار باستانی، که برخی از آنها میراث جهانی هستند، هنوز سرنوشت مشخصی ندارند چرا که روندهای بازسازی، مبهم و نامعلوم هستند.

به عنوان بخشی از مجموعه بازگشت به آینده، معماری ایرانی، چند نمونه از قلعه های پیش از اسلام در شهرهای مختلف ایران را انتخاب و آنها را با بناهای برجسته معاصر، ترکیب کرد و مفهوم بازسازی را به گونه ای جدید .تعریف کرد. در ادامه تصاویر طراحی شده توسط این معمار را مشاهده نمایید

تنظیم و گردآوری : فاطمه پهلوان زاده