صفحه اصلی / اخبار معماری / طراحی کلبه شناور جنگلی با راه پله پانوراما

یک خانه چوبی با ارتفاع زیاد در سطح مقطعی کم که با الگوی مارپیچی در وسط جنگل طراحی شده تا برای مالک خود عمق سکوت و آرامش را به ارمغان بیاورد. انظمام و یکپارچگی بین درون و بیرون کلبه، جزء جدی ترین ترکیبات پروژه به شمار می رود که معمار را درصدد انتقال حسی آشنا از فضایی طبیعی داشته است. شاید موضوع انتقال حس به واسطه ترکیبات هندسی و کانسپت طراحی فراتر از انتخاب متریال و رنگ پروژه بود.

ترکیب ساختار شفاف و صلب دیوارها با توجه به عرصه بندی و طراحی پلان خانه نصب شده، و این دیوارها هستند که تصمیم می گیرند شما کدام منظره اطراف را می توانید ذره ذره مزه کنید. شاید عجیب باشد که مفهوم طراحی یک خانه باریک و بلند را بر اساس فرم ریشه دوانی درختان جنگل های مکزیکوسیتی انتخاب کنند. حجم مرتفع کلبه چوبی مانند ریشه های درختان اطراف توسط ۹ ستون چوبی بلند پشتیبانی می شود.
در نگاه اول ساخت یک کلبه بلند که دارای متراژ کمی در طبقات می باشد، منطقی نیست، اما این جنگل یک فضای سبز طبیعی معمولی نیست. مرتفع بودن ساختمان یک ضرورت بود تا کاربران حداکثر بهره وری از زیبایی و مناظر جنگل مکزیکوسیتی را داشته باشند. کلبه “کاسا فلوانته” پروژه های فراتر از یک ویلای کوچک چوبی در قلب جنگل است، بلکه پلی بین طبیعت و انسان می باشد که درختان و پوشش گیاهی را به درون خانه پیوند می زند.

پروژه ویلای چوبی جنگلی، بر حسب سلوک و مَنش بین انسان و طبیعت طراحی و اجرا شده است. خانه دارای متریال بوم آورد و طبیعی است تا کمترین فشار یا تخریب به محیط وارد شود، در عوض به شما منظره و آرامشی وصف ناشدنی تزریق می کند. نتیجه نهایی چنین پروژه ای در چند واژه گنجیده است: زیبایی، آرامش و احترام به طبیعت. کلید اصلی طراحی کلبه هم سه واژه است: سادگی، شفافیت و لمس زندگی. اما اگر بخواهیم سوای تعاریف بالا صحبت کنیم، پلکان مارپیچی کالبه که مانند مار دور ساختمان پیچیده، فراتر از تعارف جامع می رود. زیبایی و جسارت قرار دادن دسترسی از بیرون پوسته ساختمان برای تغییر حس و حال کاربران، اقدامی فوق العاده توسط معماری پروژه بود.

تنظیم و گردآوری : فاطمه پهلوان زاده