Samira Noroozi
interior Designer

Tag Archives: طراحی باغ شهریار

طراحی پروژه باغ ویلای شهریار

کارفرما : خانم شمس

این پروژه یک باغ ۱۰۰۰ مترمربعی بود با ۱۰۰ مترمربع ویلا که طراحی نما ،داخلی ویلا و باغ انجام شد.طراحی پوسته ی ویلای این پروژه نیز انجام شد.

تنظیم و گردآوری : فاطمه پهلوان زاده

© 2019 | Designed & Developed By : Ali Jadidi