Samira Noroozi
interior Designer

Tag Archives: luxury

طراحی روف زعفرانیه

متراژ پروژه:۴۰۰ مترمربع

در طراحی روف گاردن شرایط زیاد باید رعایت شود که در این پروژه تمامی شرایط زیر برقرار بود.

۱- آیا منزل شما برای اجرای روف گاردن ( بام سبز) مناسب است؟

۲- نیروی باد را در نظر بگیرید.

۳متریال بام را به دقت انتخاب کنید.

۴- انتخاب سبک طراحی روف گاردن

۵- به نورپردازی روف گاردن توجه کنید.

۶- نوع گیاهان را درست انتخاب کنید.

تنظیم و گردآوری :فاطمه پهلوان زاده

© 2019 | Designed & Developed By : Ali Jadidi