صفحه اصلی / اطلاعات تخصصی / اصول طراحی غرفه نمایشگاهی، ۵ نکته ای که باید از طراحان بخواهید!

نمایشگاه ها رویدادهای مهمی در معرفی محصول و جذب مشتری می باشند. نوع طراحی غرفه نمایشگاهی شما، می تواند در این امر تاثیر بسزایی داشته باشد.

در انتخاب محل غرفه نمایشگاه سخت گیر باشید!

محل غرفه از طراحی غرفه مهم تر است. اگر مکان درستی برای غرفه خود انتخاب نکنید؛ هزینه های طراحی بر باد می رود! فرض کنید شما محصولی غیر خوراکی دارید و غرفه شما در کنار محصولات خوراکی باشد. بوی روغن سوخته یا هر بوی مربوط به پخت پز در غرفه شما هم می پیچد و زمان ایستادن مردم در محل غرفه شما را کوتاه تر می کند. اگر در نمایشگاه های عمومی جایی را در نظر گرفتید، حتما از فعالیت های غرفه های مجاور اطلاعات کسب کنید.

در طراحی غرفه نمایشگاهی جزئیات مهم ترند!

شاید فرم های عجیب و اغراق آمیز به نظر جذاب بیایند اما آنچه که مردم در نمایشگاه می بینند، جزئیات است. یک فرد در نمایشگاه هیچ گاه دید وسیع ندارد. در واقع آن قدر نمایشگاه ها شلوغ هستند که افراد جلوی پایشان را هم به زحمت می بینند پس به جای اینکه از معماران فرم ها عجیب بخواهید، از آن ها بخواهید روی جزئیات غرفه تمرکز کنند. دقیقا نقاط دید مشتریان را قوت ببخشید! توجه به سلسله مراتب دید انسان می تواند راه گشا در طراحی یک غرفه نمایشگاهی خاص باشد.

غرفه نمایشگاهی یک سازه موقت است!

صرف هزینه برای مصالح مقاوم و مصالح غیر بازیافتی شاید به نفعتان نباشد! به یاد داشته باشید شما از معماران پروژه می خواهید که یک سازه موقت بسازند نه ساختمان! بهتر است، از مصالح دوست دار طبیعت استفاده کنید. انتخاب نوع وسایل و ابزار مورد نیاز در انتخاب مصالح بسیار تاثیر گذار است. نمایشگاه ها محدودیت هایی برای استفاده ابزار ها تعییین می کنند.

نور پردازی در طراحی غرفه نمایشگاهی!

تمام غرفه های نمایشگاهی با استفاده از نور پردازی های شلوغ دوست دارند جلب توجه کنند. چند دقیقه با خودتان فکر کنید! برای خاص بودن بین تمام این غرفه ها شما باید چه نورپردازی انتخاب کنید؟ نورپردازی های سفید و آبی بسیار آرام بخش هستند. هدف از ساخت فضایی آرام بخش در غرفه شما، توقف بیش تر افراد است. جایی که آن ها را برای دقایقی از شلوغی اطرافشان جدا می کند.

افراد را به داخل غرفه نمایشگاهی دعوت کنید!

بهتر است برای معرفی محصول افراد را به داخل غرفه نمایشگاهی خود دعوت کنید با این کار آن ها در جایی می ایستند که خبری از برخورد ها و جملاتی مثل: “ببخشید می شود کنار بروید!” نیست. مشتریان با خیال راحت محصولات را میبینند و بیشتر از شما خرید خواهند کرد.

تنظیم و گردآوری : فاطمه پهلوان زاده