صفحه اصلی / اخبار معماری / بزرگترین مزرعه شهری جهان سال آینده در پاریس افتتاح می شود

بزرگترین مزرعه شهری جهان قرار است سال آینده در پاریس افتتاح شود. این باغ شش طبقه و ۱۵۰ هزار متر مربع با هدف رشد بیش از ۲،۰۰۰ پوند میوه و سبزیجات در روز است. بیست باغبان برای تولید سبزیجات برای جامعه به ۳۰ نوع گیاه مختلف تمایل دارند. این پروژه با نام آگریپولیس ، از مزرعه هوازی استفاده می کند بنابراین گیاهان از طریق غبار آب و مواد مغذی را جذب می کنند.

اگریپولیس بدون استفاده از سموم دفع آفات یا خاک اجرا خواهد شد. این بخشی از پروژه بزرگتر Parisculteurs است که متعهد شده است تا ۲۵۰ هکتار از پوشش گیاهی را در پایتخت کاشت کند. پاسکال هاردی ، بنیانگذار شهری- می گوید: “محصولات تازه ما برای تغذیه ساكنان در جنوب غربی شهر یا مستقیماً از طریق طرح های جعبه گیاهخواری یا از طریق مغازه ها ، هتل ها و غذاخوری ها استفاده می شود.
شرکت کشاورزی اگریپولیس. همراهی با مزرعه شهری ، یک رستوران پشت بام جدید است که توسط گروهی .اداره می شود

با حمایت از شهر پاریس ، اگریپولیس امیدوار است شهروندان را با منابع غذایی خود مجدداً به منظور تقویت تاب آور بودن محیط زیست و اقتصادی متصل کند. با شک و تردید به عنوان یک فضای جامعه ، ساکنان محلی قادر خواهند بود زمین های باغداری را تأمین کنند. هاردی می گوید: “چشم انداز ما شهری است که سقف های مسطح و سطوح متروکه با این سیستم های جدید در حال رشد پوشانده شده است.” مزرعه عظیم پشت بام جدید برای مراسم برش روبان در بهار سال ۲۰۲۰ راه اندازی شده است.

تنظیم و گردآوری : فاطمه پهلوان زاده