صفحه اصلی / اطلاعات تخصصی / میزی با طراحی متفاوت برای تعامل بیشتر

این میز با هدف تعامل بیشتر میان دانشجویان ساخته شده است. 
بنابر اظهارات تیم طراحی، طرح این میز بر این اساس استوار بوده است که فضایی به همراه مبلمان و نور برای استراحت، صحبت و کار گروهی میان دانشجویان فراهم گردد.
ایده ی سخت این میز که با استفاده از چوب و پایه های استیل طراحی شده است، از پالت نقاشی گرفته شده است.

تنظیم و گردآوری : فاطمه پهلوان زاده