صفحه اصلی / اخبار معماری / پیام صلح جهانی در نمایشگاه بین المللی دوسالانه ونیز

این المان شهری که به عنوان پل ساختمان مشهور گشته توسط هنرمند معاصر ایتالیایی به نام Lorenzo Quinn  و به عنوان یکی از جسورانه ترین پروژه های او تا به امروز شناخته شده است. شش جفت دست در مقیاس بزرگ و به نحوی برجسته به عنوان نماد همبستگی و به منظور بیان آرمان های انسانی طراحی شده است. کانسپت اصلی این پروژه نمایش و گرامی داشت شش ارزش بشری جهانی می باشد که این شش ارزش انسانی عبارت است از دوستی، ایمان، کمک، عشق، امید، دانش و معرفت، که هرکدام به وسیله دست های انسانی به هم پیوسته به نحوی نمایش داده شده و برای غلبه بر تفاوت های انسانی و ساختن یک دنیای بهتر به تصویر کشیده شده است.
این المان شهری به عنوان رابطی بین کانال ها و گذرگاه ها و به عنوان پایه تاریخی تجارت بین المللی و به عنوان مرکز تبادل هنری ونیز، یک میراث جهانی برای بازدید کنندگان سراسر جهان و محلی ایده آل برای انتشار پیام وحدت، ملت ها و جوامع بدون ایجاد دیواری مانع می باشد.

نماد دوستی با  تماس آرام ولی قاطع دست ها و با  ایجاد تقارن  بر اساس تجربه متقابل و آینده نگری نشان داده شده و دستان پیر و جوان نمود دانش و درک متقابل نسل های مختلف می باشد.
اتصال دو دست نماد کمک،همدلی و حمایت فیزیکی، احساسی و اخلاقی است که روابط پایداری را ایجاد می کند.
دست کوچک نشان از دست کشیدن انگشت پدر و مادر و یادآور مسئولیت پرورش نسل جوان برای افزایش اعتماد به نفس و خود ارزشی است.
پیوستن انگشتان درهم نشان امید وخوش بینی برای آینده است و انگشتان محکم بسته شده در هم  نمود ظاهری احترام گداشتن و نیازی است که در جوامع ضروری است.
طبق گفته هنرمند این مجسمه های معنی دار شامل شش جفت سنگ با ۱۰ تا ۱۲ متر ارتفاع و ۲۰ تا ۳۰ متر عرض می باشد هر جفت دست نشان دهنده یک ارزش جهانی است.
پیوستن دست ها نماد همبستگی و توانایی ما برای اتحاد با تاکید بر برهم زدن اختلاف در تمام ابعاد زندگی – .جغرافیایی، معنوی، فلسفی، فرهنگی و احساسی است

دست ها نشان می دهد نیاز به برقراری ارتباط فراتر از منافع ، تلاشی برای همکاری و اتحاد انسانی می باشد. هنرمند از دست ها برای برقراری ارتباط احساسات پیچیده از طریق مفاهیم حرکات و لمس استفاده نموده که که منعکس کننده اخلاق ارتباط و تبادل زبان ها از طریق هنر می باشد.
این پروژه به عنوان بخشی از پنجاه و هشتمین نمایشگاه بین المللی هنر دوسالانه ونیز می تواند به عنوان یک میراث جهانی سبب جذب گردشگران از همه کشورها و به عنوان نقطه تعاملی برای فرهنگ های مختلف باشد که با پیام وحدت جهانی همخوانی دارد.

لورنزو می گوید …
“هنر برای من همیشه یک هدف واحد داشته، برای برقراری ارتباط ارزش های جهانی مشترک. همه ما نیازهای مشابه و خواسته های مشابه را به اشتراک می گذاریم. همه ما باید حقوق مشابه همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رعایت نماییم. “
پل های ساختمانی شش ارزش جهانی را به عهده می گیرند: دوستی، برای ایجاد آینده با هم؛ حکمت، برای تصمیم گیری های متقابل سودمند؛ کمک به روابط پایدار ایمان، به اعتماد به قلب و ارزش وجودی انسان؛ امیدواری برای تلاشهای ارزشمند و عشق، هدف اساسی برای همه اینهاست. در واقع شش جفت دست به نماد نیازهای فردی ضروری و نیازهای مشترک ما می پردازند.

ونیز شهر میراث جهانی است و به همین دلیل این محل مناسبی برای انتشار پیام وحدت و صلح جهانی است تا ملتهای بیشتری در سراسر جهان، به جای موانع، پل هایی با ملت های دیگر بسازند و به این ترتیب با تقویت آنچه مشترک دارند، بر تعارضات غلبه نمایند.

تنظیم و گردآوری : فاطمه پهلوان زاده