Tag Archives: ایده طراحی

ایده طراحی اشپزخانه با کانتر قابل حمل

طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک

طراحی و دکوراسیون داخلی آشپزخانه ها حائز اهمیت هستند و باید توجه ویژه ای به آنها داشت. یکی از ترفند های طراحی، داشتن  چیدمان متفاوت و دل به خواه است که این شرایط با چرخدار کردن کانتر صورت می گیرد و در صورت تمایل می توان آن را به سادگی به هرجای فضا انتقال داد. در واقع استفاده از چرخ زیر کانتر ها ظاهری صنعتی و مدرن به فضا می بخشد.
گاه می توان از دو کانتر متحرک کنارهم استفاده کرد و آنها را به صورت تکی یا جفت جابجا نمود و چیدمان را تغییر داد. به طوری که در هر زمان لازم می توان فضا را داری تنوع نمود.

طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک
طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک
طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک
طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک
طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک
طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک

طراحی آشپزخانه با جزیره متحرک